Kardinaloj, Ordinaraj Nombroj

Nombroj

Nombroj: Kiel diri- frakcioj, glitpunktaj, nulo, Kalkuloj parolitaj ...

Kardinaloj


0 nulo 1 unu 2 du 3 tri
4 kvar 5 kvin 6 ses 7 sep
8 ok 9 naŭ 10 dek 11 dek unu
12 dek du 13 dek tri 14 dek kvar 15 dek kvin
16 dek ses 17 dek sep 18 dek ok 19 dek naŭ
20 dudek 21 dudek unu 22 dudek du 30 tridek
40 kvardek 50 kvindek 60 sesdek 70 sepdek
80 okdek 90 naŭdek 100 cent
101 cent (kaj) unu
102 cent (kaj) du 1,000 mil
10,000 dek mil 100,000 cent mil
1,000,000 unu miliono 1,000,000,000 unu miliardo

Ordonombroj

1st unua 2nd dua 3-tria tria 4-kvara 5-kvina
6-a sesa 7-sepa sepa 8-oka oka 9-a naŭa 10-a deka
11-a dekunua 12-a dekdua 13-a dek-tria 14-a dekkvara
15-a dekkvinka 16-a deksepa 17-a deksepa 18-a dek-sepa
19-a deknaŭa 20-a dudek-sepa 21-a dudek-unua 22-dudek-dua
30-a trideka 40-a kvardeka 50-kvindeka 60-a sesdek-a 70-a sepdek
80O okdeka 90-naŭdeka 100-a centono
101st cent (kaj) unua 102nd cent (kaj) dua
1,000-a unu milono 10,000-a dek milono 100,000 cent cent mil
1,000,000-a unu-miliono 1,000,000,000-a unu miliardo

1, 3, 5, 7, ktp neparajn nombrojn
2, 4, 6, 8, ktp eĉ numerojn

+ plus
- minus
x fojojn
/ dividita de
= egalaj

1 unu
2 du
3 tri
4 kvar
5 Eva
6 ses
7 sep
8 ok
9 naŭ
10 dek
11 dek unu
12 dek du
13 dek tri
14 dek kvar
15 dek kvin
16 dek ses
17 dek sep
18 dek ok
19 dek naŭ
20 dudek
21 dudek unu
22 dudek du
30 tridek
40 kvardek
50 kvindek
60 sesdek
70 sepdek
80 okdek
90 naŭdek
100 al / cent
101 al / cent unu
140 al / cent kvardek
200 ducent ne du centojn
1,000 al / mil
1,050 al / mil kaj kvindek
1,250 al / mil ducent kvindek
2,000 du mil
100,000 al / cent mil
1,000,000 al / unu miliono
2,000,000 du milionoj da ne du milionoj

En grandaj nombroj (super 999), skribu komo (,) inter miloj kaj centoj, ekz. 11,000, kaj inter milionoj kaj miloj, ekzemple 3,000,000.